Dag tegen pesten

De landelijke dag tegen pesten is 19 april:

  • dinsdag 19 april 2016
  • woensdag 19 april 2017
  • donderdag 19 april 2018
  • vrijdag 19 april 2019
  • zondag 19 april 2020


Doestelling van de dag tegen pesten

Niet alleen wordt geprobeerd om het onderwerp pesten uit de taboesfeer te halen, zodat deze hopelijk bespreekbaar wordt. Tevens worden er pogingen gedaan om pesters te laten inzien wat de schade van pesten kan zijn. En natuurlijk wordt getracht om het zelfvertrouwen te stimuleren van de slachtoffers van pesterijen.

De laatste jaren krijgt cyberpesten meer de aandacht. De pesterijen gebeuren veelal via het internet. Via bijvoorbeeld Facebook of Whtatsapp. En helaas ook met een app zoals Gossup, deze leent zich erg gemakkelijk voor anoniem pesten.

Boek voor verandering van huidige pestcultuur in Nederland

Het handboek tegen pestenVandaag, woensdag 19 april, brengt Bamber Delver een boek uit. Hij werkt al 19 jaar als jongerencoach en anti-pestcoach. Hij wil flinke verandering in de aanpak om zo de huidige pestcultuur tegen te gaan.

Hij heeft voor zijn boek jongeren (‘survivors’) geïnterviewd over hun ideeen om pesten tegen te gaan. Samen met zijn kennis komt hij met ‘het tegengif tegen pesten’. Een essentie van het boek is dat mensen mogen leren omgaan met de menselijke verschillen…

Vermoedelijk een uniek boek over pesten. Speciaal voor scholen, overheid de jeugdzorg en ouders… Meer weten? Klik hier om het nieuwe boek te bekijken.

Andere acties tegen pesten

Naast de landelijke Dag tegen Pesten, bestaat er ook Week tegen Pesten. Het lijkt een poging om het treiteren tegen te gaan op de scholen in zowel Nederland als Vlaanderen.

Pesten kan helaas een negatieve invloed uitoefenen op langere termijn, ook wat betreft liefdesgeluk. Zie hieronder het belangrijke artikel over pesten in relatie tot de liefde…

Pesten – Slecht liefdesleven door pesten?

Het woord 'pesten' in een zwarte, sombere cirkel.Vandaag is het de dag tegen Pesten. Op deze dag wordt er bewust stilgestaan bij pesten. Niet alleen wat betreft het slachtoffer, maar ook de dader en omstanders.

En zo’n dan is er niets voor niets, want helaas komt pesten veel voor. Wist je dat ongeveer één op de tien schoolgaande kinderen wordt gepest? En zelfs een op de vijf jongeren wordt online gepest. Niet alle pesterijen op school worden aangegeven of opgemerkt, dus vermoedelijk zijn het in verhouding wel méér slachtoffers.

Mijn Aantrekkingskracht-site gaat over het verbeteren van je liefdesleven; flirten, versieren, relaties en seks. Dus waarom verschijnt er een artikel over pesten?

Simpel, pesten kan grote gevolgen hebben voor een liefdesleven. Zowel voor de man of vrouw die slachtoffer is van pesten, als wel voor de partner. Het onderwerp verdient aandacht!

Gelukkig kun je de schade beperken of er zelfs sterker van worden, door pijnlijke ervaringen met te verwerken. Lees verder!

Ook is er in maatschappij tegenwoordig aandacht voor het treiter-probleem. Zo is er een ‘Week tegen Pesten’ georganiseerd op scholen (zowel in Nederland als in Vlaanderen) en is er een jaarlijkse ‘Dag tegen Pesten’ in het leven geroepen. Mooi!

Pesten kan slecht zijn voor je liefdesleven

Vele kinderen die gepest worden, kampen na jaren nog steeds met de gevolgen ervan. Het kan zelfs de rest van hun liefdesleven om zeep helpen.

Een kind is wat betreft zelfbeeld en het zelfvertrouwen een onbeschreven blad. Het moet de wereld nog ontdekken, zichzelf leren kennen en zijn toekomstige rol in de samenleving bepalen.

In de eerste levensperiode is de mens extra beïnvloedbaar door anderen. Een kind is dus zeer kwetsbaar, juist dan gepest worden kan vervelend uitpakken.

Lange termijn gevolgen van pesten vaak onopgemerkt

Ben je in je jeugd gepest? Heb je je ooit wel eens bewust afgevraagd, wat voor invloed die vroegere pesterijen nog steeds uitoefenen op je leven? Lees verder over - Pesten – Slecht liefdesleven door pesten?

Over versiercoach Victor Verlon

Victor Verlon

Volg mij op Facebook

Victor Verlon is zowel versiercoach als sekscoach. Hij is in het jaar 2008 deze site over aantrekkingskracht begonnen. Sindsdien brengt hij wekelijks een artikel/video uit over flirten, versieren, relaties, seks en liefdesverdriet. Lees verder...

Aantrekkingskracht extra’s:

Zelfvertrouwen
Zelfvertrouwen met vrouwen
Seks scoren
Seks scoren
Openingszinnen
Openingszinnen
Sekscursus
Sekscursus