Pesten

Pesten is het gedrag dat een of meer mensen vertonen dat die bij het slachtoffer of de slachtoffers kan leiden tot psychisch leed en in sommige gevallen zelfs lichamelijke verwondingen. Van woordgrappen tot afpersing, geweld en alles daar tussenin.

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen plagen en pesten. Wanneer er sprake is van plagen gaat het meestal om een 1-op-1-strijd, waarbij beide personen min of meer elkaars gelijken zijn.

Positief plagen versus pesten?

Ik spreek op mijn sites en in mijn vrouwen versieren E-boeken, over een positieve manier van plagen. Prikkelende opmerkingen, een plaagstoot, flirtende teasen, die bedoeld zijn om een vonk te laten overslaan. Dit is een delicate onderwerp met veel subtiliteiten.

Met name het pesten op scholen krijgt veel media aandacht. Echter, pesterijen komen in alle lagen van de bevolking voor, in elke leeftijdscategorie en vrijwel elke omgeving. Voorbeelden:

 • Pesten op school
 • Pesterijen op het werk
 • Doelbewust kwellen van een ex…
 • Buurtpesten, soms is de aanleiding een burenruzie
 • Familieleden die elkaar het leven zuur maken
 • Pesten van dieren
 • Treiterij in hulpverlenende organisaties (ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, etc)
 • Enz.

Op het moment van het pesten is de psychische druk erg hoog. Het slachtoffer gaat gebukt onder stress, vaak ten kosten van het zelfvertrouwen.

Zelfs als de pesterijen op een gegeven moment voorbij zijn, op lange termijn kan het slachtoffer nog steeds schade oplopen. Al dan niet bewust maakt hij/zij andere keuzes door de angst voor een volgende pesterij of door gevoelens van minderwaardigheid.

Dit vreselijk ongewenste gedrag komt helaas ook voor op het werk…

Cijfers over de gevolgen van treiteren op de werkvloer:

 • Ruim 1,2 miljoen werknemers heeft in 2015 te maken gehad met pesten, discriminatie of (seksuele) intimidatie op het werk.
 • Naar schatting zorgt dit voor gemiddeld 7 extra verzuimdagen per slachtoffer.
 • Doorgerekend kost het de werkgevers in Nederland het 1,7 miljard euro per jaar
 • Pesten, (seksuele) intimidatie en discriminatie op de werkvloer gecombineerd met een hoge werkdruk verdubbelt de kans op burnout-klachten

(Bron: TNO onderzoek 2016)

Heeft dit gesar ook invloed op een liefdesleven?

Dat is zeker mogelijk. Zie daarom het artikel hieronder over pesten in relatie tot de liefde.

Pesten – Slecht liefdesleven door pesten?

Het woord 'pesten' in een zwarte, sombere cirkel.Vandaag is het de dag tegen Pesten. Op deze dag wordt er bewust stilgestaan bij pesten. Niet alleen wat betreft het slachtoffer, maar ook de dader en omstanders.

En zo’n dan is er niets voor niets, want helaas komt pesten veel voor. Wist je dat ongeveer één op de tien schoolgaande kinderen wordt gepest? En zelfs een op de vijf jongeren wordt online gepest. Niet alle pesterijen op school worden aangegeven of opgemerkt, dus vermoedelijk zijn het in verhouding wel méér slachtoffers.

Mijn Aantrekkingskracht-site gaat over het verbeteren van je liefdesleven; flirten, versieren, relaties en seks. Dus waarom verschijnt er een artikel over pesten?

Simpel, pesten kan grote gevolgen hebben voor een liefdesleven. Zowel voor de man of vrouw die slachtoffer is van pesten, als wel voor de partner. Het onderwerp verdient aandacht!

Gelukkig kun je de schade beperken of er zelfs sterker van worden, door pijnlijke ervaringen met te verwerken. Lees verder!

Ook is er in maatschappij tegenwoordig aandacht voor het treiter-probleem. Zo is er een ‘Week tegen Pesten’ georganiseerd op scholen (zowel in Nederland als in Vlaanderen) en is er een jaarlijkse ‘Dag tegen Pesten’ in het leven geroepen. Mooi!

Pesten kan slecht zijn voor je liefdesleven

Vele kinderen die gepest worden, kampen na jaren nog steeds met de gevolgen ervan. Het kan zelfs de rest van hun liefdesleven om zeep helpen.

Een kind is wat betreft zelfbeeld en het zelfvertrouwen een onbeschreven blad. Het moet de wereld nog ontdekken, zichzelf leren kennen en zijn toekomstige rol in de samenleving bepalen.

In de eerste levensperiode is de mens extra beïnvloedbaar door anderen. Een kind is dus zeer kwetsbaar, juist dan gepest worden kan vervelend uitpakken.

Lange termijn gevolgen van pesten vaak onopgemerkt

Ben je in je jeugd gepest? Heb je je ooit wel eens bewust afgevraagd, wat voor invloed die vroegere pesterijen nog steeds uitoefenen op je leven? Lees verder over - Pesten – Slecht liefdesleven door pesten?

Over versiercoach Victor Verlon

Victor Verlon

Volg mij op Facebook

Victor Verlon is zowel versiercoach als sekscoach. Hij is in het jaar 2008 deze site over aantrekkingskracht begonnen. Sindsdien brengt hij wekelijks een artikel/video uit over flirten, versieren, relaties, seks en liefdesverdriet. Lees verder...

Aantrekkingskracht extra’s:

Zelfvertrouwen
Zelfvertrouwen met vrouwen
Seks scoren
Seks scoren
Openingszinnen
Openingszinnen
Sekscursus
Sekscursus